عنوان
کارگاه آشنایی با دیتابیس های نوسکویل
تاریخ
1395-10-28 15:43:00
ثبت نام
رایگان

*****

3 شنبه، 28 دی ماه، - لینک ثبت نام ایوند: https://evand.com/events/itcafe-mdb

کارگاه آشنایی با دیتا بیس های نوسکویل

"با محوریت مانگو دیبی"

?What is a NoSQL database

تاریخ و زمان: 3 شنبه، 28 دی ماه از ساعت 17:30 الی19:30

ارایه دهنده: جناب آقای دکتر مهدی حبیب زاده مطلق

سخنران، مدرس، مجری و مشاور علوم رایانه در دانشگاه و سازمان های حرفه ای ایران

سرفصل های کارگاه در خصوص آشنایی با مباحث ذیل خواهد بود:

 • A brief Introduction to Big data frameworks
 • SQL versus NoSQL structures
 • NoSQL database and its types
 • MongoDB and its features:
 • MongoDB – BSON
 • MongoDB - Datatypes
 • MongoDB - Database, Collection and Document
 • MongoDB - Query Document and Object ID
 • MongoDB – Projection
 • MongoDB – Indexing and Text Indexing
 • MongoDB – Aggregation
 • MongoDB – Replication and Sharding
 • MongoDB – GridFS (Large File)
 • MongoDB – Full Text Search
 • MongoDB – MongoDB Drivers
 • MongoDB – Atlas
 • MongoDB –Compass

توضیح: این جلسه سخنرانی، مقدمه ای است برای یک دوره 24 ساعته آموزش دیتا بیس مانگو دیبی که به زودی در کافه آی تی برگزار خواهد شد.

www.telegram.me/itcafeویدئو ها

گالری تصاویر

ثبت نام

داکیومنت ها