کارگاه آموزشی گیمیفیکیشن

 

گیمیفیکیشن را میتوان مفهومی قدیمی دانست که چند سالی است دیدگاهی آکادمیک و منسجم گرفته، به طوری که چندین دانشگاه مطرح جهان نیز در برنامه ی درسی خود اقدام به ارائه ی این درس نموده اند. مفهوم اولیه گیمیفیکیشن را میتوان اینطور بیان کرد: استفاده کردن از انگیزاننده های طبیعی برای به حرکت در آوردن مخاطب.

در حقیقت، از گیمیفیکیشن میتوان جهت ایجاد جذابیت در یادگیری، انجام فرآیند های تکراری و یا کارهای غیر جذاب برای مقاصد غیر بازی گونه استفاده ی نمود، و این خاصیت را میتوان مهمترین دلیل فراگیری این زمینه جدید در عرصه های مختلف دانست.

این کارگاه آموزشی روز دوشنبه 23 شهریور ساعت 17:30

با حضور پرژام داوودی در محل کافه آی تی برگزار خواهد شد.

"ظرفیت محدود است و اولویت با کسانی می باشد که زود تر ثبت نام خود را انجام داده اند."

جهت ثبت نام مشخصات خود را به cafe@it-cafe.ir ارسال نمایید.

نام:

نام خانوادگی:

ایمیل:

موبایل:

1394-6-28
اخبار