دومین سالگردتاسیس فاندوران

دومین سالگرد فاندوران روز دوشنبه، 20 شهریورماه 96 با حضور حامیان و صاحبین کمپین و پروژه های فاندوران در محل کافه آی تی برگزار شد. در ابتدای برنامه داوود شیخان - مدیراجرایی فاندوران- ضمن معرفی کامل بستر سرمایه پذیری جمعی فاندوران به چند پروژه موفق که طی این مدت زمان اجرا شده بود اشاره کرد. در ادامه آقای مهندس مصطفی نقی پورفر- مدیرارشد مرکزنوآوری و فناوری فناپ-  ضمن تقدیر و تشکر از تیم اجرایی فاندوران، به خاطره خوب و به یادماندنی یکی از اولین پروژه های معنوی فاندوران که منجر به ساخت زمین بازی کودکان بیمارستان علی اصغر(ع) شد اشاره فرمودند.

درانتهای برنامه همراه با اجرای گروه موسیقی سنتی نورآ کیک دوسالگی فاندوران بردیده شد.

1396-6-26
اخبار