حمایت از کمپین ساخت هشداردهنده مرگ خاموش

درباره کمپین: 

متأسفانه هر ساله عده زیادی به دلیل استفاده از بخاری‌های فرسوده یا اتصال نامناسب بخاری و لوله آن، جان خود را از دست می‌دهند. به خصوص در روستاها، شهرهای کوچک، و مناطق فرسوده در شهرهای بزرگ. بعضی هم در سفر در محل هایی ساکن می شوند که متاسفانه مسایل ایمنی در آنجا رعایت نشده است.

شما عزیران از طریق  لینک زیر برای حمایت از این کمپین می توانید اقدام فرمایید.

http://fundorun.com/campaign/omidazmoon/212

 

1395-9-4
اخبار