شهرآورد هوشمند

رویداد نوآورانه طرح ایده و حل مشکلات شهری

  • آلودگی هوا
  • ایمنی سازه ها
  • کنترل ترافیک
  • پارکینگ هوشمند
  • بهینه سازی مراکز خرید
  • مدیریت پسماند شهری
  • هوشمند سازی حمل و نقل
  • هشدار دهنده های نشت آب
  • هشدار دهنده های آتش سوزی

http://iransmartcity.ir

1395-5-13
اخبار