از کافه آی تی چه خبردومین سالگردتاسیس فاندوران

جشن دومین سالگرد فاندوران روز دوشنبه، 20 شهریورماه در کافه آی تی برگزار شد

عصرانه نوآوری

 عصرانه نوآوری برنامه ای است درباره خلاقیت، دیزاین و نوآوری - لینک ثبت نام: https://evand.com/events/itcafe-ie3

https://evand.com/events/itcafe-uct

کارگاه آموزش کاربردی تکنیک  Use Case Testing- (اولین تکنیک پرطرفدار تست در دنیا) لینک ثبت نام: https://evand.com/events/itcafe-uct